A magzatgyilkosság

  1. Jézus. (Margit asszony-1) 472.

Bizony mondom néked, hogy egy, a fogantatás pillanatától megszületésre váró ártatlan magzatnak legborzalmasabb kegyetlenséggel való kiirtásáért száz bűnös és bűnsegédi bűnrészes bűnhődik majd egy örökkévalóságon át. Az igazságra és a jogra hivatkozással gyilkolják meg büntetlenül a teremtő Isten művét teremtményében, azt az egészen parányi életet magának az anyának a méhében. A gaztettek leggazabbja csak úgy jöhet létre, hogy az anya beleegyezését adja a magzatgyilkosságba, és ezzel a tettével az állatvilág szintje alá helyeződik, mert az állatok hűségesen őrzik az anyaság ösztönét, annak minden szépségében és áldozatkészségében.

Hát semmi sem rezdül meg a test kultuszának átadott anyák lelkében, annak a testnek bálványozásában, amelyik végső soron rothadásra, pusztulásra ítéltetik?

Elképzelhetetlen, hogy a földi létrend legmagasabb pontján álló emberi lélekben ez az isteni eredetű szeretet az örök üdvösséget minősíthetetlen tettével, szántszándékkal elutasítja, és lealjasodásában söpredékké válik.

 

  1. Jézus. (Margit asszony-1) 504.

Pillanatnyilag Szívemet az ártatlanok lemészárlása gyötri. Ezek áldozatai egy gonosz társadalomnak, aminek elsődleges kötelessége, hogy megvédje az életet, amely szent a fogantatásától kezdve. Ez a társadalom a legborzasztóbb gonoszságot meri elkövetni látszólag büntetlenül, de mégis kiprovokálva az Isten haragját.

Ezek a feláldozott gyermeki lelkek bosszúért kiáltanak az égre.

Sok keresztény pipogyasága ezekkel a megnevezhetetlen borzalmakkal szemben számomra egy második haláltusa. Tisztességes emberek álarca alatt a perverzió által megrontott lelkek rákfenéje lappang.

 

  1. Jézus. (Boitsfort-1) 66. November 4.

Gyermekeim, én az ártatlan gyermekek tömkelegén sírtam. De sírtam e miatt az átkozott idő miatt is. Ti az ártatlan, alig megfogant gyermekeket ölitek meg, és hivatkoztok szabadságotokra. De én egész életeteken át a lelkiismeret-furdalással kereslek fel benneteket. Ti a gyilkos Heródesnél gonoszabbak vagytok. Ti megölitek a gyermekeket az anyaméhben, és utána eltorzítjátok arcotokat vérszínű festékkel. Az ő vérükkel sminkelitek ki arcotokat, ajkatokat és szemeiteket. Beképzeltek vagytok, nagyra tartjátok magatokat? A tükör visszadobja arcotokat, amit a Sátán mutat nektek. Csak nézzetek a lelketekbe, azt vér szennyezi be. Szégyenkezhettek, mert a természet törvényeit forgattátok fel. Ti az élet értelmét meghamisítjátok. A ti életetek az Istentől van. Nektek a megszentelődésre kell törekednetek és nem a sminkelésre! Csak látnátok igazi arcotokat, akkor megijednétek attól a szörnyű undortól. Ti szörnyetegek vagytok, ti gyilkosok vagytok! Ti nagyon súlyos következmények részesei lesztek, ha nem tértek meg. Gyermekeitek vére visszahull reátok, ti hűtlen, hitehagyott asszonyok!

Ti férfiak, titeket ugyanúgy elítéllek, mint az asszonyokat. Minek tartjátok magatokat? Ti még bűnösebbek vagytok, mint az asszonyok. Ti vezetitek a népet! Ti alkotjátok a törvényeket! Ti felmentitek a gonosztevőket! Ti többre tartjátok magatokat, mint az Istent, az Atyát, a mindenható Atyát!

Most már elég! Ti keresztre feszítetek engem is! És most én szeretetből jövök hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket! Én könyörgök hozzátok, hogy változtassátok meg az életeteket nagyon gyorsan, mert az én Atyámnak a ti hűtlenségeitekből már nagyon elege van.

 

  1. Szűzanya. (Nadju-1) 164.

Ábrahám imája sem nyerhetett meghallgatást, amikor Szodoma és Gomorra eltűnt a föld színéről, mert nem volt tíz igaz a két városban. Ugyanúgy el kell-e tűnnie jelen világunknak a Sátán, a kereszt ellensége zsarnokságának következtében?

Napjainkban nagyon nagy a száma azoknak a gyermekeimnek, akik elvetik sürgető felhívásaimat, amelyeket vérrel is igazolok. Ellenségem, a Sátán egyesíti erejét a “vörös Sárkánnyal”, és boldog örömmel fogadja a tévedéseket, az erkölcsök lazítására ösztökél, s addig megy el, hogy minden bűnt megenged. Ezzel eléri, hogy az emberek bűnben éljenek.

Ennek következtében azzal, hogy az emberi méltóságot lehúzza a mocsárba, teljesen megrontva a lelkiismeretet, a Sátán azt akarja elérni, hogy az emberek minél több magzatot öljenek meg. Célja nyilvánvalóan az, hogy az embereket irgalmatlan gyilkosokká tegye.

 

  1. Szűzanya, Író. (Nadju-1) 265.

Szűzanya: Kiké a legnagyobb áldozat? Azoké a gyermekeké, akiknek nincs is bűnük, s akiket az anyaméhben a szüleik ölnek meg egy olyan társadalomban, amely a Sátán sugallatára legalizálja a rosszat.

Író: Rövid szünet után így folytatja a Szent Szűz, előbbi szavait ismételve:

Ezen a világon a legnagyobb áldozat az anyaméhben lévő gyermekeké, akiknek nincs bűnük, s akiket az anyaméhben ölnek meg. Miért, hogyan történik meg ez az annyira embertelen gonoszság, hogyan terjedt el ennyire mindez?

 

  1. Szent Mihály. (Vassula-8) 128.

Nem szívesen mondtam el neked mindezt, de nemzedéketekben ma nagy tiszteletet nyújtanak az ördögnek, aki kezdettől fogva gyilkos és hazug, és most atyaként imádják. Őt tisztelik az Atya helyett. Napjaitokban mélyen meghajolnak művei előtt, és ezzel büntetést vont magára nemzedéketek. Országaitokat elárasztották a tisztátalan lelkek légiói, és ott nyüzsögnek mindenütt. A Sátán ma még Isten választottait is megkísérti. Ezért éri annyi baj ezt a nemzedéket, amely ártatlan vérrel építi tornyait (az abortuszt sok országban törvényesítették) és bűnre alapozza hazáját. Egyedül ez az áldozat tetszik a Sátánnak… [Az abortusz ezért tetszik a Sátánnak, mert emberáldozatra van szüksége ahhoz, hogy hatalomhoz jusson. Sok abortuszt követnek el mindennap, és sokan nincsenek is tudatában annak, hogy ezzel az ördögnek nyújtanak tiszteletet. Az ördög vérre szomjazik, és most ártatlanok vérét kapja.]

 

  1. Jézus. (Boitsfort-2) 125. December 7.

Kérd a Szentlelket, hogy világosítsa meg a szülőket, hogy ne gyilkolják meg magzataikat, akik őmiattuk nem teljesíthetik akaratomat, és így nem tudnak kibontakozni az életszentségben. Minden megfogant élettel tervem van. Örök szeretetem nekik is szánt feladatokat, amelyekkel érdemeket szerezhetnek a földön, és részt vállalhatnak megváltásom nagy művében.

 

*

 

  1. Ralph Martin. Mit mond a Lélek. 21.

Az 1973 óta – amikor is a Legfelsőbb Bíróság mind az ötven államban engedélyezte az abortuszt – az Egyesült Államokban végrehajtott terhesség-megszakítások száma mára meghaladta a harmincmilliót, ami több mint húszszorosa a Polgárháborúban, a két világháborúban, továbbá a vietnámi háborúban elesett amerikaiak együttes számának.

 

 

 

        www.kenyestemak.hu
 

Utolsó bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.