Imádság az Anna réti kápolna megépítéséért

Lisieux-i Kis Szent Teréz! Te, aki a szeretet akartál lenni Egyházunkban, kérünk, segíts meg minket, hogy a szeretet győzedelmeskedjen minden széthúzás felett, és a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnája a Szent Anna réten egy éven belül megépüljön.

Szerető közbenjárásodhoz kérjük hazánk nagy szentjeinek a közbenjárását! Szent István király, Boldog Gizella, Árpád-házi Szent Margit, Szent László király, Boldog Özséb, Mindszenthy József bíboros, Szent Márton püspök, és a többi szentek, segítsetek engesztelő népünknek, hogy feladatunkat el tudjuk látni ezekben az egyre zavarosabb időkben. Szent Pio atya könyörögj érettünk! Ámen.

2016. január                                                                                                                                        Jánossy Gábor

 

(imádkozzuk ezt az imát naponta, 2016. január 18-ával kezdve, február 16-ig, 30 napon át)

Magyar Mindenszentek Litániája

 

január 18-án, a kilenced kezdőnapján

 

Uram, irgalmazz! – Uram irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, – könyörögj érettünk!

Magyarok Nagyasszonya,

Fogolykiváltó Boldogasszony,

Csíksomlyói Szent Szűz,

Máriapócsi Könnyező Szűzanya,

Győri Könnyező Szűzanya,

Szent Márton püspök, – könyörögj érettünk!

Szent Adalbert, vértanú püspök,

Szent Asztrik püspök,

Magyar Szent Mózes hitvalló szerzetes,

Szent Bonifác apát,

Szent Gellért és vértanú társai,

Szent Zoerárd és Benedek vértanú remeték,

Szent Hierotheosz bizánci püspök,

Boldog Mór püspök,

Szent Sebestyén püspök,

Szent István király, – könyörögj érettünk!

Boldog Gizella királyné,

Szent Imre herceg,

Szent László király,

Árpádházi Szent Piroska bizánci császárné,

Árpádházi Boldog Salamon Király,

Árpádházi Szent Erzsébet asszony,

Árpádházi Szent Margit, domonkos apáca,

Boldog Ilona Szent Margit nevelője

Árpádházi Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,

Árpádházi Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,

Árpádházi Szent Kinga, lengyel királyné

Árpádházi Szent Hedvig, lengyel királyné,

Árpádházi Skóciai Szent Margit királyné,

Árpádházi Szent Dávid skóciai király

Árpádházi Szent Portugáliai Erzsébet királyné,

Árpádházi Szent Toulouse-i Lajos püspök hitvalló,

Árpádházi Boldog Erzsébet domonkos apáca,

Minden Árpádházi boldogok és szentek,

Boldog Magyar Pál domonkos vértanú és szerzetestársai, – könyörögjetek érettünk!

Boldog Bánfi Buzád vértanú szerzetes,

Boldog Szádok szerzetes és vértanú társai,

Boldog Csák Móric domonkos szerzetes,

Szent Kassai vértanúk: István, Márk és Menyhért,
Boldog Cseppelényi György pálos vértanú,

Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetes,

Boldog Özséb, a pálos rend alapítója, – könyörögj érettünk!

Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsek,

Boldog Tomori Pál esztergomi érsek és vértanú,

Boldog Magyar István misszionárius és vértanú társai,

Boldog Eskandeli Máté misszionárius vértanú,

Boldog Magyar Antal ferences szerzetes,

Boldog Magyar Antal kármelita vértanú,

Kapisztrán Szent János ferences szerzetes hitvalló,

Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes,

Boldog Temesvári Pelbárt ferences vértanú,

Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök,

Boldog Batthyány-Strattmann László, családapa, orvos

Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus vértanú püspök,

Boldog Salkaházi Sára vértanú szerzetes,

Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök,

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú,

Boldog Scheffler János vértanú püspök,

Isten Szolgája, tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros hercegprímás, hitvalló,

Tiszteletreméltó Bálint Sándor hitvalló

Tiszteletreméltó Brenner János vértanú pap,

Minden magyar tiszteletreméltóink,

Minden magyar szentek és boldogok,

Istennek minden szentjei, – könyörögjetek érettünk!

A magyar népért – könyörögjünk az Úrhoz!

A magyar egyház újjászületéséért

Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért

Papi és szerzetesi hivatásokért

A magyar családokért

A gyermekáldásért

A magyar ifjúságért

Az elszakított területeken élő testvéreinkért

A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért

A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért

Hazánk és népünk barátaiért és jótevőiért

Hazánk ellenségeiért

Országunk vezetőiért

Engesztelésül népünk bűneiért

Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért,

Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért,

Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért,

Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért,

Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért,

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, – kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, – hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, – irgalmazz nekünk!

 

Uram, hallgasd meg könyörgésünket, – és kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Mindenható Örök Isten, kérünk, őrizd meg Hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és adj neki igaz békét! A Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának és magyar szentjeinknek közbenjárása által távolíts el tőlünk minden háborúságot és pártoskodást! Adj nekünk igaz megtérést és bűnbánatot hogy Hazánk, Nemzetünk és népünk az Anyaszentegyház hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon Neked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Utolsó bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.