Isten szemével

2017.07.09.

1.

 

Kép: Gombaszerű füst, mint az atombomba, a gomba kalapjában a háromszög, mely a Szentháromságot jelképezi, majd benne Isten szeme.

Jézus: A Szentháromág a háború borzalmaiban is veletek van.

2.

 

Kép: Térdelve, majd leborulva vagyok az Úr előtt, a hátamon egy helikopter propeller.

Jézus: Ha leborulva imádsz Engem, lelked egyre jobban emelkedik Hozzám.

3.

 

Kép: Szent II János Pál Pápa járókerettel jön balról, Benedek Pápa közvetlenül mellette, és más fehérruhás személyek is körülveszik.

Jézus: Az Egyház 2000 éves hagyományai gyenge lábon állnak. Benedek pápa szomorúan, és együtt érzően kíséri az eseményeket. Vannak hagyománytisztelő, lángoló lelkű bíborosok, püspökök és papok, akik próbálnak segíteni a beteg, legyengült Egyháznak.

4.

 

Kép: Drappos-fehéres színben, töviskoronás Jézus, arccal a föld porát érve fekszik a földön kifeszítve.

Jézus: Sajnos, Egyházamban a legújabb törekvések arra irányulnak, hogy kínszenvedésemet kisebbítsék, eltakarják a hívek szeme elől, és az emberiség sorsáról, szenvedéséről, szegénységéről beszéljenek. A humanizmus kezdi gyökereit megvetni.

5.

 

Kép: Egy nagy boríték fekszik a földön, mely telis-tele van angol írással.

Jézus: Ezt a nyelvet beszélik legtöbben, ezért angolul írunk az Égből az emberiségnek. A borítékot teleírtuk e fontos szavakkal: megtérés, bánat, béke, egyetértés, szeretet.

6.

Hazudós Jakab film részleteit nézve:

Érzés: Az embernek nagy a szabadság vágya, így képes téves utakat is választani, ha az jobban megfelel az elképzeléseinek. Ez a mai világra is jellemző, amikor a szabadelvűséget követik, mint pl: abortusz, eutanázia, homoszexuálisok házassága, stb. Az ember gondolja, ha hátat fordít Isten törvényeinek, elnyeri a szabadságot, de ez által nem veszi észre, hogy ez által esik igazi rabságba, megkötözöttségbe, majd a legvégén lelki halálba.

Jézus: Az emberek elferdült szabadságvágya már a reformáció kezdetén 500 éve Egyházszakadást okozott. Most, a mai világban hasonló tendenciák kezdődnek, nagyobb szabadságot akarnak adni a híveknek. A tervezett reformok, mint pl: az eutanázia és abortusz engedélyezése, az újraházasodottak áldoztatása, a szentségi házasságok érvénytelenítésének könnyebbé tétele, mind-mind kielégítik gyermekeim szabadságvágyát egy bűnös, rossz irányba. Szegények, a bűn rabláncainak fogságába kerülnek a laza engedmények által, ellenségem megkötözöttjeivé válnak.

7.

Érzés: Amikor Isteni rendben élünk, jól érezzük magunkat, amikor ettől eltérünk, nem érezzük jól magunkat. Ez igaz a megtévedtekre is, mert egy idő után saját maguk olyan környezetet képesek létrehozni maguk körül, amely számukra is elviselhetetlen, amelyből megpróbálnak kitörni, de maguk sem tudják, hogyan. Mintegy ördögi körben vergődnek, kielégíthetetlen vágyakkal, és a velejáró lelki békétlenség taszítja őket újabb bűnök megtételére.

Jézus: A bűnös élet az embernek az elején szabadságnak látszik, és jól érzi magát benne. De ahogy halmozódnak a bűnök, megundorodik, megcsömörlik, és valójában menekülni akar ebből az állapotból. Az ilyen szegény gyermekeimen segítenetek kell, szavakkal, meggyőzéssel, és ha ez nem eredményes, imával, szentmisével, böjttel.

8.

 

Arról volt szó, hogy az ember, mikor meglátja saját magát az Igazság tükrében, saját magát ítéli el.

Kép: Aki elfordul Istentől, szinte vadállattá válik.

Jézus: Annak az embernek, aki állattá válik, annyira el kell szakadnia Tőlem, hogy még az Isteni szikra is kihúnyjon benne, amit beleültettem. A gonosz hatalmába keríti, minden természetes jót, amivel született, kiöl belőle. Az ilyen gátlástalanná, aljassá, elvetemültté válik. Ellenségem martaléka lesz.

9.

 

Érzés: Sokan csak azért keresik az Urat, hogy gyógyulást nyerjenek.

Jézus: Drága gyermekem, a hála nagyon szép lelki tulajdonság, de nem minden ember rendelkezik vele. Sokan természetesnek veszik, hogy egészséggel, anyagi javakkal látom el őket.

10.

 

Hang: Az emberi kötődésed ez.

Mária Valtorta írásban Jézus mondta: Míg Ő tanított, az apostolok nagyon földies gondolkodásúak voltak, és valójában a szentek is azok, míg élik földi életüket, csak kisebb mértékben.

Jézus: Az emberi lélek változó. Eleinte földhöztapadt a gondolkodása, ragaszkodik az anyagi javakhoz, a földi örömökhöz, az élvezeti cikkekhez, könnyű szórakozásokhoz. De ha sikerül jó kapcsolatot teremtenie Velem, ha növekszik a hite Bennem, Én teljesen átformálom. Kezd Égre emelt szemmel járni, és jó értékrendet épít fel magában. Első helyen áll a lelke, és Én, az ő Teremtője, és csak utána következnek a teremtmények, és a földi javak. Elérkezik odáig, hogy egyre jobban elszakad a világtól, a pénz, a siker, a földi örömök értéktelenné válnak számára. Ez a lélek fejlődésének útja.

11.

Valtorta Mária írásából: Jézus mondta: „Az Úr nem követeli a villámgyors megtérést.”

Valtorta Mária írásából: egy példabeszéd: „Egy földdarab tele van kövekkel, nagyobbakkal, kisebbekkel egyaránt. A föld megtisztítása úgy történik, hogy először a legnagyobb köveket távolítják el, majd azok eltávolítása után jöhet a kisebb kövek, kavicsok eltávolítása.”

Jézus: Nehogy azt hidd kislányom, hogy amikor nekifogtam lelked formálásának, egyik percről a másikra alakítottalak. Idő kellett hozzá, apránként fejlesztettem ki benned a pozitív tulajdonságokat.

12.

Érzés: Az Úr, miután egy szintre emelt a lelki fejlődés útján, hagy egy kis időt nekünk, hogy tevékenykedjünk, majd csak azután tud minket az Úr tovább vinni a lelki fejlődés útján

Jézus: Van, aki észreveszi ezt a fokozatosságot, van, aki nem. Pedig Én mindenkit lépésről-lépésre nevelek.

13.

Mária Valtorta: Őrangyalom mondja: „Istennél a dolgok egymásra épülnek… Isten műve egymásra épülő folyamatokból áll, amelyben az egyik dolog a másikból következik.”

Érzés: Ez az életünk minden pillanatára is vonatkozik, a történelem folyamatára, és a földi- és túlvilági életre is

 

Jézus: Már a Szentírás első lapjain is olvashatjátok, hogy hogyan épülnek egymásra a dolgok a világ teremtésében. Az egymásra épülés Isteni szabályát mindenféle területen láthatjátok. Egymásra épülnek pl: a generációk, a géneket átadva utódaiknak. Egymásra épülnek a történelem eseményei, a különböző korszakok. Egymásra épülnek a különböző életformák, a földi élet, és az utána következő, túlvilági élet, és azon belül a fokozatok is egymás után jönnek.

14.

Valtorta Mária: Őrangyalom mondja: „Isten az örökkévalóság, így az állandóság is.”

 

Kép: Egy út, amely állandó kiszélesedést mutat előre haladva.

Jézus: A képpel azt mutattam neked, hogy a lélek változik, egyre nagyobb, teljesebb lesz. Viszont Isten változatlan, mindig ugyanaz.

15.

Valtorta Mária: Őrangyalom mondja: „A Szentháromság rányomta pecsétjét és hasonlatosságát cselekedeteire.”

Érzés: Elég csak kitekinteni a teremtett világra, a természet világára, a növényvilágra, az állatvilágra, és az emberre is, hogy meglássuk benne a változatosságot, a végtelenséget. De ugyanúgy, a mi tevékenységeink, a dolgokhoz való hozzáállásunk, beszédünk bennünket, a lelkünket tükrözi vissza.

Jézus: Gondolj bele, hogy saját hasonlatosságunkra teremtettünk benneteket. Ha mi rányomjuk pecsétünket cselekedeteinkre, akkor ti teremtmények is rányomjátok. A ti tetteitek, gondolataitok, szavaitok megmutatják a többieknek egyéniségeteket.

16.

Mária Valtorta: Őrangyalom mondja: Az Angyalok is nagyon változatosak. Ha saját magukkal, szépségükkel dicsekednének, a gőg ütne fel a fejét közöttük, így Ők is mehetnének egyenesen a pokolba. Csak az számít közöttük, ki hogyan teljesítette az Isten, a Mennyei Atya akaratát.

A Szentírásban is az Úr Jézus azt mondta: „Az az eledelem, hogy a Mennyei Atya akaratát teljesítem.”

Érzés: Nekünk, embereknek ugyanígy kellene eljárnunk, a Mennyei Atya akaratát teljesítve.

Jézus: Isten mindenkit más feladattal bízott meg, amikor megteremtette. Minden ember azt tartsa fontosnak, hogy tőle telhetően a legjobban teljesítse a rábízott feladatot.

17.

 

Arról volt szó, hogy az Úr Szent Vére az Angyalok itala.

Jézus: Az Angyalok mély együttérzéssel nézték végig kínszenvedésemet a Földön. Ezért, úgy ajándékoztam meg Őket, hogy misztikusan itatom őket Szent Véremmel, mintegy lelki áldozásban. Hasonló ahhoz, mikor belétek szállok a fizikai jelenlétem nélkül lelki áldozásban.

 

Utolsó bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.