Gloria Polo budapesti tanuságtételének felvételei és rövid irásbeli beszámolója

Egy lengyel atya, Robert Kukuczka foglalja össze
magyarul Glória Póló tanúságtételét. Van benne néhány
hiba, de tudjuk, hogy ő lengyel, így aranyosan hangzik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 

Gloria Polo budapesti előadásának (tanúságtételének) felvételei
(Máriaremete 2017.08.26.) – túlvilágról tett vallomás, ami megerősíti a katolikus hitünk igazságait. Itt vannak a felvételek, alatta három A4-es írásbeli összefoglaló. Aki még nem olvasta a vastagabb könyvét itt az ideje, hogy elolvassa ezt rövid formájában! Ne keressünk kibúvókat, itt az időnk, hogy felismerjük az igazságot. A könyvben remény van és az út, ami az örök boldogsághoz vezet.

🙂 Ez az örömhír. Jézus akar megszabadítani arról, ami nem az övé. 🙂 Köszönöm!

 


A túlvilágról
visszatért bolíviai fogorvosnő
Gloria Polo tanúságtétele, mely
számtalan embert vezetett vissza
Isten szeretetéhez. Nagyon
ajánlom azoknak, akik halálos
bűneik mellett kitartva hiszik
azt, hogy szeretik Istent!

 

Összefoglaló:

 1. 1995. május.
  5-én
  a Bogota-i egyetem
  környékén egy villámcsapás
  következtében Gloria meghalt. De
  Isten adott neki még egy
  lehetőséget, és ez elvezette Őt
  az igaz szeretet, béke és
  boldogság megtapasztalásához.
 2. Halála
  pillanatában látta az egész
  emberiséget maga előtt, de nem
  tudott mindenkit átölelni,
  egyedül a lányát. Nagy
  bölcsesség áradt rá. Felismerte,
  hogy az emberek többsége
  közönyös Isten és a szenvedők
  iránt és, hogy az emberek
  többsége önző! Gloria megérezte
  Isten felkaroló szeretetét.
  Látta a nem bűnös embereket,
  akik világosságban jártak; Ők
  azok, akik szeretik és imádják
  az Oltáriszentségben jelenlévő
  Jézust. Azokat is látta, akik
  bűnben élnek. Ők a bűneik miatt
  bűzlenek és Isten részéről
  visszataszítók.
 3. A New Age, a
  reinkarnáció (lélekvándorlás)
  Lucifer, a sátán által kitalált
  hazugságok, az ördög csapdái
  azért, hogy ne Jézusnak
  higgyünk!
 4. A halál
  pillanata Isten ölelése! J
  Gloria ott állt Isten országának
  gyönyörű kertje előtt (a
  kertről maga Bosco Szent János
  beszélt)
  . De a halálos,
  katolikus pap előtt meg nem
  gyónt bűnei miatt nem tudott oda
  belépni! Az unokatestvére, aki a
  villámcsapás következtében vele
  együtt halt meg, bejutott. J
 5. 13
  éves év korától nem vette
  komolyan a szentgyónást, nem
  járt gyónni. Miért
  ?
  Mert jobban hitt barátnői pl.
  Esztella, buta, rossz
  tanácsaiban, hazugságaiban,
  mint az Egyház tanításában!
  Büszkeségében és az önteltség
  bűnében úgy döntött, csak
  saját magának fog gyónni,
  közvetlenül Istennek. Soha nem
  megy katolikus paphoz, mert Ő
  bűnösebb nála –
  „bort
  iszik és vizet prédikál”
  .
  Gloria jónak tartotta magát.
  Másokban
  azonban észre vette a rosszat
  és a bűnöket!!!
  Borzalmas
  bűn, amikor másokban
  észrevesszük a rosszat, de
  magunkban NEM!!! Ez a sátáni
  kevélység bűne!!!
 6. Jézus
  Krisztus senki örök halálát, az
  örök kárhozatát nem kívánja!!!
  Mivel azonban az ember a
  szabadsága miatt rosszat tudja
  választani, maga dönti el, hogy
  hová fog kerülni halála után!!!
 7. Gloria
  abortuszt (magzat
  meggyilkolását),
  fogamzásgátlókat, eutanáziát
  (gyógyíthatatlan,
  kezelhetetlen emberek „kegyes”
  gyilkolását), feminizmust

  (az, hogy minden nőnek joga van
  a saját „hasához”, és az Egyház
  ne tiltsa pl. az abortuszt)
  támogatta. Ez a viselkedés
  idegen Isten szeretetétől!!!
 8. Isten
  megmutatta Gloriának, hogy a
  házas és családi élete is rossz
  volt. Miért? Gloria
  feminista lett, nem akart
  imádkozni, mert nem akart
  olyan lenni, mint az
  édesanyja
  , akit
  maradinak tartott rendszeres és
  elmélyült imaélete miatt!
 9. A Gloria
  férje egy „machó” volt, aki nők
  után járt és szabados szexuális
  életet élt!  Nem volt hűséges a
  házassági ígéretéhez, csalta a
  feleségét! Más asszonyokat
  csábított szexuális bűnre! A házasság pedig szent dolog, nem játék! Isten
  miatt a hűségért naponta
  harcolni kell imával, szent
  gyónással és miselátogatással! A
  házasság a Szentháromságos Isten
  tükre, ahol szeretet és
  megbocsátás kell, hogy
  uralkodjon.
 10. Az
  Élet könyve, amelyről a
  Bibliában olvasunk, igazság.
  Ebben minden jó és rossz tettünk
  be van írva, melyek a mennybe
  vagy az örök kárhozat felé
  vezetnek minket! Az őszínte
  bűnbánat és a gyónás letörli a
  bűneinket és a bűnökért járó
  büntetést, ha azokat itt a
  földön az általunk elkövetett
  bűneinkért való elégtételt
  (kárpótlást) segítségével rendbe
  tesszük. Ha csak gyónunk, akkor
  halálunk után a tisztítóhelyen
  kell megtisztulnunk a káros
  bűneinktől!
 11. A
  házassági bűnök pokollá
  változtatják földi
  életünket. A házasság szent
  dolog!
  Isten
  mindig irgalmas és mindig
  életünk folyamán lehet
  megtérni (életünket a jó
  irányba téríteni). Ez nagy
  reménység!
  J
 12. Visszatérés a
  saját testébe nagy fájdalmat
  okozott Gloriának!

 13. Hiúság
  bűnei:


túlzott
test szépsége
, épsége
Gloria életében Isten szerepét
játszotta az 1. helyén! Hogy a
férfiaknak tetsszen képes volt
érte szenvedni.
Emiatt
bulimiás
és anorexiás
lett! Ő
nem Istennek akarat tetszeni,
nem ápolta lelke tisztaságát,
csak a test épségét!


Fogamzásgátlókat
szedte, alkalmazta, pl.
spirált
, ami olyan élet
elleni eszköz, ami okozza magzat
halálát. Mivel, amikor férfi és
nő sejtek eggyé válnak lesz
belőle 9 hónap múlva teljes
ember. De attól
a pillanattól fogva, amikor
a sejtek eggyé válnak Isten
bele leheli halhatatlan,
felnőtt ember lelkét. Akkor
spirál gyilkos eszköz. Ennek
a használata egyenlő
abortusszal!

 

  1. Műtét végzése
   kórházban. Gloria 3 napig
   mély kómában kórházban
   feküdt. Orvosok már akarták
   az életéről lemondani.
   Hála
   Istennek nem tették meg, mivel
   nem orvos dönti, hogy mikor lesz
   az ember életének a vége; orvos
   nem Isten! Ebből látszik, hogy az orvos
   tudomány nem elég
   .
   3 nap múlva Gloria vissza tért
   az életbe.
  2. A második
   alkalommal kilépett a testéből!
   Akkor először
   észrevette gyűlöletet, és
   szörnyű ördögöket,
   démonokat. POKOL LÉTEZIK

   ő maga megtapasztalta ennek a
   létezését halála után!  Nem
   mindenki megy a mennybe halála
   után! L
   Ha
   pl. valaki langyos
   keresztény volt, vagy csak
   kötelességből templomba
   járt, de nem szeretetből
   , ha valaki
   nem akar hinni és letagadja a
   gyónásnak a szükségletét,

   aki utál, nem akar
   megbocsátani se bocsánatot
   kérni, aki nem akar hinni az
   Egyház tanításába vissza él
   a megtérés lehetőségével … !

   Gloria rájött arra, ha Jézus
   létezik akkor a Gonosznak is
   léteznie kell! A világban
   állandó harc zajlik a
   lelkünkért, hogy kinek a kezébe
   fogunk kerülni, ezért nem
   mindegy, hogy kötelezzünk
   magunkat a valódi Jézus
   követésére!

 

  1. Minden
   meg nem vallott bűn, amelyet
   nem mondta és nem bánta meg
   a pap előtt gyónásban halála
   után az örök kárhozatra
   lesújtotta volna Gloriát!!!

   NEM ELÉG AZ EMBER INTELLIGENCIA.
   Intelligencia,
   képességek Gonosznak
   eszközei, ha nincs benne a
   szeretet!!!
   A
   szeretet, az Istennek és az
   embereknek való odaadásunk az
   egyetlen dolog, ami Isten előtt
   számit!!!

 

  1. Az
   angyalok létezése

   (pl. Szent Mihály arkangyal),
   akik halálunk után a mennybe
   viszik az emberek lelkét. Kinek
   a lelkét viszik oda? Azoknak a
   lelkét, akik szeretetből
   imádkoztak másokért, akiknek a
   szentmise kincs volt, akik
   gyóntak, akik áldoztak (IHS),
   akik pl. másokat a jóra
   tanítattak, akik a bűnösöket
   szeretet eszközeivel
   figyelmeztettek, akik irgalmasok
   voltak a bűnösök felé, akik az
   Oltáriszentséget imádtak … .

 

  1. Tisztítóhely
   (purgatórium): Isten
   szeretetének tűzével tele
   van ez a hely (a lelki
   állapot) Tisztítóhelyen
   létezik még az idő, a
   mennyben pedig nem, sem a
   pokolban sem, ott van csak
   az örökkévalóság!
   Akik
   oda kerülnek ezek azok az
   emberek, akik földi életük
   folyamán nem tettek eleget,
   hogy tökéletesen megbánják a
   megbocsátott bűneiket és
   haláluk után tisztuláson át
   mennek, mert a mennybe semmi,
   ami nem tiszta nem fog
   kerülni! Azok kerülnek oda,
   akik nem tettek elegen, hogy
   rajtuk keresztül mások
   ismerjék Isten szeretetét,
   vagy akik nem voltak
   irgalmasok, de haláluk előtt
   megbántották ezt. Mi élők
   tiszta szív állapotában tudunk
   az ott lévőkért eredményesen
   imádkozni, miséket értük
   rendelni, értük vállalni
   szenvedéseket,
   kellemetlenségeket … , hogy
   minél gyorsabban kerüljék a
   mennybe, ahol már nincs
   szenvedés csak az örök
   boldogság! J Ha a földi
   életünk folyamán nem tettünk
   eleget az Isten által
   megbocsátott bűneinkért,
   akkor halálunk után el kell
   szenvednünk, vállalnunk kell
   a büntetést, amelyet a
   földön lehetett volna
   KISEBB mértékben vállalnunk
   ! Amikor egy
   pap misézik valakiért, akinek
   a lelke a tisztítóhelyen van,
   nem mindegy, hogy
   mennyire hosszú ideig a pap
   felmutatja Jézus testét és
   vérét. Ez idő alatt a
   tisztítóhelyben szenvedőnek a
   lelke nem érzi semmilyen
   fájdalmát!!!
   J  
  2. Gloriának meg
   volt adva, hogy lássa apját a
   tisztítóhelyen. Miért került
   ő oda és nem a mennybe
   ?
   Mert élete folyamán iszákos
   volt, házasságtűrő
   . Halála
   előtt gyónt ezekből a bűnökből.
   Apa azért is szenvedett,
   mivel fiait rossz irányba
   nevelte, azt mondta a fiúknak,
   hogy minél több hölgyekkel
   szexet kell létesíteniük, mert
   ez az, ami boldogságot ad, és
   emiatt igazi férfivé válnak
   !
   Ez természetesen gonosznak egyik
   hazugsága!
   Az
   igazi férj és feleség azok,
   akik tudnak uralkodni
   szexuális élet fölött, ne a
   szex irányítsa őket!

 

  1. Megéri
   sokat vagyis szüntelenül
   imádkozni. Miért
   ?
   Mert a kitartó imánk miatt sok
   bűnös, aki visszaél
   megtéréssel el fogja kerülni
   az örök kárhozatot!
   J
   Isten a legnagyobb bűnösöket
   tud magához vonzani, ha
   imádkozunk, áldozatokat
   mutatunk be!
   (vö. Kol
   1,24)

 

 1. A bűzlő
  pokol tarkánál (szájánál) áll
  Gloria a bűnei miatt! Tudta,
  ha egyszer csak beleesik, már
  soha nem fog visszatérni az
  élethez, az örök halál lesz az
  ő sorsa örökre! Azért is
  szeretetből, nem pedig
  félelemből szeretni kell az
  Istenünket.
  Nem
  elég katolikusnak lenni! Jó
  dolog, amikor másokat ne
  annyira kritizáljunk,
  panaszkodjunk rájuk,
  elsősorban változzon a mi
  életünk. Az ember soha nem túl
  buzgó, soha nem túl tökéletes.
  Ezen kell dolgoznunk Isten
  segítségével! Ameddig
  élünk Isten irgalmasságát
  kérjünk, hogy megvédjen a
  Gonosztól p. Szent Mihály
  arkangyal minél gyakori szívbeli
  elimádkozása.
 2. Az édesapa, a
  családnak a feje, a nevelője!
  Apa előtt legnagyobb felelőssége
  Isten előtt, hogy Istenhez
  vezesse a feleségét és
  gyermekeit!!! Férjnek szeretet
  emberének kell lennie! Nem elég
  pénzt hazahozni! Elsősorban apa
  feladata a gyerekeket
  imádkoztatni az életének
  példájával, játsszon gyerekeivel
  együtt, beszélgessen velük és a
  jóra vezesse őket! Apa a család
  lelkének a FORRÁSA!

 

23. A
katolikusoknak a 10 parancsolat
szerint kell megélnie az életét.
Szeretetben tartsa ezeket a
parancsokat. Hálát adjon
Istennek azért, hogy rendbe
akarja tartani a világot.
Szeretni kell az Istent, aztán
ezáltal saját magunkat és
embertársainkat. Nem elhagyni
őket krízis pillanatában,
keresztre kerülni velük nehézség
pillanatában, reményt nyújtani
nekik! Minden ember másikért
felelős, ez a SZERETET!

 

24. PAP
HIVATÁS KIVÁLTSÁGA! A
papszenteléstől kezdve Isten
papnak legnagyobb dicsőségét
adja. Pap NEM KÖZÖNSÉGES EMBER,
akár bűnös lenne! Még többet
kell érte imádkozni,
kritizálásunk miatt, mert
ezáltal büszkeség bűnben marad
az, aki kritizál! Pap Jézus
szívével kapcsolódik össze!
Jézus papok szíve által Istenhez
vezeti a bűnösöket, az elveszett
bárányait!
Ezért is a
sátán utálja katolikus papokat,
mert Istenhez vezeti az
embereket, kiragadja őket a
pokol tarkától!!!

25. A sátán
igyekszik minket ÖNZÉSBEN,
KÖZÖMBÖSSÉGBEN bezárni!!! Amikor
az ember érzékeknek,
érzelmeknek, lustaságnak,
élvezeteknek, kritikának,
büszkeségnek odaadja magát ez
annak egyenlő, hogy Istent
kitaszítom az életemből,
szívemből, Istennek NEMET
mondok!!! Ez ember tragédia, ami
az elején érzi kényelmes, de
csak az elején!!!

 

26. Pl.
varázslat, jóslás, babonaság,
csillagokban való bizalom,
okkultizmus SÁTÁN IMÁDATA! Nagy
bálványimádás bűne! Ha ezeket
teszem ezáltal Sátánt mesternek
választom és NEKI SZOLGÁLOK! Az
ő rabszolgája vagyok!

28.
Hűtlenség, csalás, abortusz
támogatása pornográfia sátán
ravaszságának a műve, ami
Istentől eltávolítja az
embereket!

29.
Tovább bálványimádás bűne:
teljes mértékben odaadni
magunkat pl. ROCK, Heavy Metal,
Dead Metal zenének. Miért? Mert
eredetileg ROCK zene Istentől
eltávolít. Sok sátán ravaszsága
van benne. Ha a rock zene
eltávolít mindennapi imától,
mise járásától, unalmasnak már
tartasz a szentmisét, undorodsz
a templomba járásától, akkor a
zenében voltak REJTETT üzenetek,
amelyek a tudatalatti szférádra
hatottak. Az olyan zene akár
papság gyűlöletéhez vezet.

– Pénzimádata
lett Gloria életének szerves
része. Gloria mindent megtett
pénzért, nem volt benne
önzetlenség! Fogyasztó életet
élt (venni-megenni). Amit vett
általában csakis magának vett,
hogy ezáltal saját önző életét,
hiúságát szolgálja.

Szemérmetlenség,
teste ápolása, hogy a férfiaknak
tetsszen, …

 


Szinkretizmus (összekeverte
Isten dolgait e világi dolgokkal
és ezeket imádta. Istenesíteni
azt, ami nem Isten). SZERENCSÉT,
JÓ EGÉSZSÉGEZ garantáló AMULETTEK
HORDOZÁSA! Energia kiáradozó
tárgyak viselete. Bioenergetika,
jóga, reiki (NEW AGE).

 

30. Hit
elhagyása a bűnökhöz való
ragaszkodása miatt! Gloria
elhagyta katolikus hitet és
protestáns lett. Miatta a fiú
testvére protestáns lelkész
lett. Gloria csak azért
katolikus hithez tért vissza,
mert protestáns lelkész anyagi
támogatását kért tőle
L (Rossz
motivációja). PÉNZ LETT GLORIA
ISTENE!

31. Most már
tudja ezt Gloria, hogy a papokat
nem jó dolog kritizálni, mert az
ember nem az Isten, hogy
elítélje másokat. Isten ember
szívét lát, mi csak a külsőjét!
Minden papért imádkozni kell,
hogy még jobb, odaadók papok
legyenek. Arra kell mindig
vigyázni minden embernek, hogy
ÉN jó legyek, hogy Istennek
tetsző életet éljek én, hogy
mások felé megértőek legyünk és
imádkozzunk egyik másikért!
Minden ember Isten előtt bűnös.
Soha nem vagy túl jó, vagy túl
tökéletes! Ki vagy te, hogy
kritizálj másokat?

 

32.
Miért annyira kevés pap van a
mai világban
? Mert sokakat
megölték a szülők az anyaméhében
az abortusz által!!! A sátán
elsősorban azoknak a gyerekeknek
halálát követel szülők döntése
által, akikből papok jó, lelkek
mentő papok lettek volna.
Ezáltal a világ egyre jobban
erkölcsileg tönkre megy, mert
ott ahol szentéletű papok
vannak, ott az emberek is
szentté válnak! Ott ahol papok
vannak, akikért imádkoznak,
akkor sok ember lelke meg van
mentve az örök kárhozattól!!!
Gloriának Isten megmutatta, hogy
az általa abortál gyermekéből
egy jó pap lett volna. Miatta
Gloriának szíve még mindig
nagyon fáj!

 

33.
Szüzesség Isten ajándéka! Aki
elveszíti szüzességét testig már
nem lehet azzá soha! Aki
elveszti szüzességét, az
lélekben és fizikailag idővel
tönkreteszi magát!  Gloria azt
ajánl minden lánynak, hogy soha
ne hallgass buta, rossz,
elromlott emberek tanácsára,
hogy az életben mindig egyszer
lehet kipróbálni, hogy mi a
szex. Lehet, hogy aztán a
gyermeked gyilkosává fogsz
válni! Aki tiszta szívű tudja
azt, hogy az anya méhében
növekvő GYERMEKET (nem magzatot)
óvni, szeretni és áldani kell!
Ezzel később jól jársz!

 

34. Ha
az apa abortuszra kényszeríti
feleségét, akkor ő gyilkossá válik
és egyre eltávolodik Isten
szeretete forrásától! A GYERMEKNEK
(MAGZATNAK) MÁR FELNŐTT EMBER
LELKE VAN. A FOGANTATÁS
PILLANATÁTÓL ISTEN BELE LEHEL
FELNŐTT EMBER HALLHATATLAN
LELKÉT. EZÉRT IS MAGZAT
ELTÁVOLÍTÁSA ÁRTATLAN EMBER
GYILKOSSÁGA!  Ennél a tettnél
nincs undorítóbb bűn. Aki pl.
ajánlja valakinek abortuszt
végezni máris az ÖRDÖG
PAPJÁVÁ VÁLIK
! Aki akár
gondolatban vagy szóban
támogatja az abortuszt az ÖRDÖG
PAPJÁVÁ válik!!! A TUDOMÁNY
semmit nem jelent, ha támogatja
az abortuszt! Az abortuszt
nem lehet KEGYESSÉGNEK nevezni,
ez a legrosszabb tett, ami
létezik a világon! Aki
abortuszt végzi, nem méló
arra, hogy orvosnak nevezzék,
ez gyilkos!

 

35. Minden
országot, ahol engedik abortuszt
ÁTKOZOTTNAK nevezi Gloria, aki
állt az Istenítélő széke előtt!
ABORTUSZ ELVÉGZÉSE MÁS ÁTKOKAT
HOZ A VILÁGRA!

 

36. GYÓNJUNK,
TARTSUNK BŰNBÁNATOT, mivel Jézus
ezzel elkezdte az ő küldetését,
hogy bűnbánatot tartsunk, hogy
megtérjünk. Gyónjunk meg
bűneinket és ne keressük
kibúvókat. Nekem személyesn meg
kell térnem. Imádkozzunk a
bűnösök megmentéséért! Ámen!

 

 


Felvételek:

 

1. 

Gloria Polo Máriaremete
2017 08 26 1. r.

https://www.youtube.com/watch?v=VDzdklrGUhI&feature=youtu.be

 

2. 

Gloria Polo Máriaremete
2017 08 26 2. r

https://www.youtube.com/watch?v=o4G9JQ1btfU&feature=youtu.be

 

3. 

Gloria Polo Máriaremete
2017 08 26 3. r

https://www.youtube.com/watch?v=S644i-4OZPI&feature=youtu.be

 

4. 

Gloria Polo Máriaremete
2017 08 26 4. r

https://www.youtube.com/watch?v=VtlFQv_XThU&feature=youtu.be

 

5. 

Gloria Polo Máriaremete
2017 08 26 5. r

https://www.youtube.com/watch?v=MiG_kt4psHY&feature=youtu.be

 

 

 

 

Robert
Kukuczka sdb

Szent
PIO atya: “Szeressétek a
Szűz Máriát és tegyetek meg
mindent, hogy a többiek is
szeressék és tiszteljék Őt!
Mindig imádkozzátok a Mária
rózsafűzerét és tegyétek a
jót. A rózsafüzér
imádkozásának köszönhetően a
sátán csábításaival nem fog
bennetek annyira
eredményesen kísérteni, nem
fog neki sikerülni a
lelketeket megcélozni. A
rózsafüzér jámbor
elimádkozása mindig
diadalmaskodik a sátán
fölött! Ez az ima minden
rossz fölött
diadalmaskodik.”  Pio atya,
amikor azt érezte, hogy
elhagyja őt az isteni ereje
és védelme, azt mondta: “
Passzoljátok nekem az én
fegyveremet! Ezzel az ember
képes legyőzni a sátánt! –
magyarázta, amikor kezébe
vette a rózsafüzért”. 
Pio
atya gyakran, és a halála
órájában ismételgette: “Mindig
imádkozd a rózsafüzért!”.
 “Amikor
felébredsz ne adj a sátánnak
egy másodpercet sem, egyből
kezd el imádkozni a
rózsafüzért és elmélkedni
rajta. Amikor dolgozol akkor
is ezt imádkozd, pl. elmosod
a tányérokat, takarítasz
vagy bármit teszel, mindig
lélekben imádkozd a
rózsafüzért. Ha ezt teszed
nem adsz teret arra, hogy a
sátán rossz gondolatokba
vigyen téged. Ha ezt teszed,
akkor szabadon fogsz
járkálni és mindig nyugodt
leszel!”
  
 
PL
– “Kochajcie
Maryję i starajcie się, by
Ją kochano. Odmawiajcie
zawsze Jej różaniec i
czyńcie dobro. Dzięki tej
modlitwie szatan spudłuje
swe ataki i będzie pokonany,
i to zawsze. Jest to
modlitwa do Tej, która
odnosi triumf nad wszystkim
i nad wszystkimi”.

“Podajcie mi
moją broń – mówił Ojciec Pio,
gdy czuł, że traci siły w
walce ze złem. – Tym się
zwycięża szatana – wyjaśniał,
biorąc do ręki r
óżaniec”
Często, nawet w godzinie
śmierci powtarzał : “Zawsze
odmawiaj różaniec”.
“Ledwie się obudzisz, nie
pozostawiaj ani sekundy
szatanowi, zaczynaj odmawiać
Różaniec. Nawet wtedy, gdy
pracujesz: myjesz naczynia czy
cokolwiek innego robisz, módl
się – bo wtedy nie dajesz
miejsca szatanowi, żeby
pracował w twoich myślach. A
poza tym kroczysz w wolności i
zawsze jesteś spokojny” św. O.
Pio

 

Utolsó bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.